online grammar checker free

Afgelopen jaren actief met jongeren tussen ongeveer 12 en 30 jaar.
Jonge mensen, die moeite hebben op om met andere mensen te communiceren en samen te werken. Veel ervaring is opgedaan met mensen met een autisme spectrum stoornis, sociale mijding, hechtingsstoornis, borderline.
Commit is actief in een groot netwerk op het gebied van behandeling, zorg, onderwijs en arbeidsintegratie. Veel contacten zijn er met gemeenten, ouderverenigingen en met collega’s die ook buiten de bekende paden durven te gaan.
Belangrijk vinden we contact maken en vertrouwen verdienen, of te wel winnen en te behouden.
Niet alleen horen wat er gezegd wordt, maar ook wat er niet gezegd wordt en waar de accenten juist we of juist niet worden gelegd. Zo ervaart iemand dat er echt aandacht voor hem is.
Een begeleidingsproces kan slagen als ook de naaste betrokkenen het begrijpen en zich er aan verbinden.


“Humor is een prachtig hulpmiddel om naar je eigen doen en laten te kijken.”